Закон за трудово мобилизиране на безделници от 70-те
Споделете статията с вашите приятелите в социалните групи.

Нека заедно припомним за нашата славна и велика Родина !

ЗАКОН за трудово мобилизиране на безделници и празноскитащи
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Всички работоспособни български поданици от двата пола, навършили 16-годишна възраст и не по-стари от 50, а за жените — 45 години, които са се отдали на безделие, празноскитане или прекарват голяма част от времето си в питейни заведения, кафенета, барове, сладкарници и др. подобни, се мобилизират на задължителен обществен труд.

Чл, 2. Трудовото мобилизиране цели да приучи мобилизираните на полезен труд, да развие у тях любов към обществената работа, да премахне лошите им привички и същевременно да използува физическата им енергия и умствените им способности за повдигане производството и благоустройството на страната.
Чл, 3. Трудът на мобилизираните се използува за общополезни мероприятия, като: направа на пътища, ж.-п. линии, канали, язовири, постройки, укрепване пороища, корекция на реки, залесяване, обработване на държавни или обществени стопанства, работене в мини, кариери, фабрики, работилници и др. подобни, съобразно пола и възрастта на мобилизирания.

Споделете статията с вашите приятелите в социалните групи.

Нека заедно припомним за нашата славна и велика Родина !
- Advertisement -

ОЩЕ СПОМЕНИ

ПОСЛЕДНО