Ямболен – индустриалната гордост на Ямбол
Споделете статията с вашите приятелите в социалните групи.
Нека заедно припомним за нашата славна и велика Родина !

Ямболен

Ямбол, Втори ноември 1968 г.. Другарят Тодор Живков открива стопански химически комбинат „Димитър Димов”. Едно съвременно, модерно социалистическо предприятие. Комбинат „Димитър Димов“ става водещо предприятие за производство на синтетични влакна в България. Основната му продукция – полиестерни влакна (памучен и вълнен тип), е известна в страната и чужбина с търговската марка „Ямболен“. Изграждането на СХК „Димитър Димов“ променя облика на икономиката в град Ямбол и окръга. Химическите синтетични материали проникват във всички отрасли на промишлеността и в бита на хората.
 

Ето и кратка история на комбината: На 15 март 1965 г. правителството на Народна Република България ратифицира договор между западногерманските фирми „Круп“ и „Лурге“ и „Техноимпорт“ за проектиране и доставка на комбинат за полиестерни влакна в Ямбол. С решение на Министерския съвет 400/17 август 1966 г. Комбинатът за полиестерни влакна е определен за юридическа личност, подчинен на Министерството на химията и металургията.
Строителството на комбината започва на 9 юли 1965 г. До края на 1965 г. се изгражда временно селище и всичко необходимо за започване на строежа.
На 26 септември 1966 г. влиза в действие Опитната инсталация и се произвежда първото българско полиестерно влакно. През април 1967 г. влиза в действие един от цеховете на Ремонтно-механичния завод, който изпълнява поръчки, свързани с пуска на завода, построена е и топлоелектрическа централа.
Откриването на комбината става на 2 ноември 1968 г.

 


Подразделения на Химическия комбинат са:
– Завод за Диметилтерафлатат (ДМТ) с капацитет 14 хил. тона годишно производство;
– Завод за полиестерни влакна с капацитет 12 хил. тона годишно производство;
– Ремонтно-механичен завод за ремонт на машини, изготвяне на резервни части и оборудване за комбината;
– ТЕЦ с производство 105 тона на час пара и турбина с мощност 1500 киловата;
– Опитна инсталация с предназначение за извършване на опити и подготовка на кадри;
– Помпена станция с мощност 2000 л. в секунда вода;
– Завод за изкуствена коприна, влязъл в действие през окт. 1978 г.
Суровините за комбината се получават от Нефтохимически комбинат – Бургас и Химически заводи в Димитровград.
През 1991 година комбинатът става АД „Ямболен“ – Ямбол.
Приватизиран е на 16 март 1999 г. от дружество регистрирано в офшорна зона. Днес дружеството има ограничена дейност изразяваща се в отдаване под наем на дълготрайните си активи.
 


Споделете статията с вашите приятелите в социалните групи.
Нека заедно припомним за нашата славна и велика Родина !
- Advertisement -

ОЩЕ СПОМЕНИ

ПОСЛЕДНО